Instrukcja poddawania matek pszczelich 21.02.2019

Instrukcja poddawania matek pszczelich

Instrukcja poddawania matek pszczelich

Unasienionych lub nieunasienionych

 

  1. Przygotowujemy rodziny lub odkłady 2 dni przed planowanym poddaniem matki.
  2. Matkę po przywiezieniu na pasiekę poddajemy bezzwłocznie z wyłączeniem godzin nocnych bez względu na pogodę do rodziny lub odkładu po uprzednim usunięciu mateczników ratunkowych oraz sprawdzeniu pszczół na tzw. „radosne przyjęcie”.
  3. Jak rozpoznać „radosne przyjęcie”: pszczoły zaczynają iść w kierunku klateczki, zaczynają się zwoływać i dziarsko reagują na klateczkę, siadając na nią i odsłaniając gruczoł Nasonowa.
  4. Przed poddaniem klateczkę nie otwieramy i nie wyłamujemy zabezpieczeń. Dajemy ją tak jak jest, między ramki lub na ramki, tam, gdzie siedzi najwięcej pszczół.
  5. Po dwóch dniach delikatnie otwieramy klateczkę całkowicie, przysuwamy ją do krawędzi ramki i ręcznie wypuszczamy matkę. Matka chętne wejdzie między ramki. Na naszej pasiece przyjęcia są 100 %. 

Mamy całkowitą kontrolę nad czasem wypuszczenia matki.

  1. Po 7 – 14 dniach Matka nieunasieniona powinna zacząć czerwić (im krótszy czas, tym matka lepszej jakości). Matka unasieniona składa jajka bezzwłocznie.
  2.  Matka może nie powrócić z lotów godowych. Przyczyną może być zjedzenie przez ptaki (o ile posiada opalitek) lub zła jakość matki . Trzymamy kciuki i powodzenia!!!