Pasieka Pszczeli Raj
Pszczoły przy wylotku "na 4 pszczoły"
Zapraszamy do zakupu miodów z naszej pasieki!!!

Doświadczenie

Pasieka „Pszczeli Raj” w Borzęcinie jest wysoko wyspecjalizowanym gospodarstwem pasiecznym, zajmującym się edukacją, produkcją odkładów pszczelich, hodowlą i wychowem matek pszczelich. Prowadzi badania naukowe mające na celu udoskonalenie gospodarki pasiecznej. Prowadzimy warsztaty i prelekcje dla szkół, firm i osób prywatnych.

Misja

Albert Einstein ostrzegał, że po śmierci ostatniej pszczoły ludzkość przetrwa tylko 4 lata. Z nami pomagasz chronić ziemię przed zagładą. Dobrym sposobem na ocalenie pszczół jest zakładanie pasiek, wspieranie trudu pszczelarza poprzez zakup miodów i innych produktów pasiecznych oraz edukowanie młodego pokolenia.